• acupunctuur

  Myrna Schut Amsterdam

Acupunctuur

WAT IS ACUPUNCTUUR:

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde, waarbij o.a. met naalden wordt gewerkt. Het is een volledig medisch systeem dat al meer dan 2000 jaar diagnoses stelt, ziekten geneest, klachten vermindert en ook preventief werkt. Eeuwen geleden al konden de Chinezen het functioneren van het menselijk lichaam nauwkeurig verklaren door het observeren van de natuur.

De Chinese zienswijze benadert de mens en zijn ziekten anders dan de Westerse ‘reguliere’ geneeskunde. Zij verschilt hierin door niet de ziekte maar de zieke mens in zijn omgeving centraal te stellen. Alles dat bestaat is volgens de Chinese filosofie een samengaan van twee oerkrachten: Yin en Yang. Een ander uitgangspunt in de acupunctuur is dat van de vijf fasen (elementen).

De traditionele Chinese geneeskunde is erop gericht het evenwicht tussen Yin/ Yang te herstellen.

Gezondheid hangt af van een goed evenwicht tussen deze krachten en bij verstoring kunnen er klachten optreden. Gezondheid betekent evenwicht tussen Yin en Yang. Ziekte betekent dat één van de twee overheerst en dat er een verstoring is in de natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan acupunctuur uitkomst bieden. Met acupunctuur wordt de te zwakke pool versterkt en/of de te sterke pool geremd.

YIN EN YANG / DE 5 FASEN (ELEMENTEN):

Om de beweging van energie in de mens en de natuur te verklaren, dienen de begrippen Yin en Yang en de theorie van de vijf fasen.

YIN EN YANG:

de yin en yang van acupunctuurYin en Yang zijn elkaars tegengestelde, elkaars tegenpool, waarbinnen het leven haar evenwicht zoekt. Yin staat voor alles dat daalt, naar binnen gaat, koel en donker is, voor rust, voeding, nacht, winter het vrouwelijke het ontvangende, water. Yang stijgt, treedt naar buiten, is warm en licht, actief, beschermend, dag, zomer, het mannelijke, het scheppende, vuur. Yin en Yang zijn twee polen die elkaar aanvullen, elkaar ondersteunen en ze stromen in elkaar over. Ze vullen elkaar aan en gaan in elkaar over: dag in nacht, zomer in winter, actie in rust etc.. Deze twee tegenpolen kunnen zonder elkaar niet bestaan.

Ook in het menselijk lichaam worden Yin en Yang onderscheiden: zo is de bovenkant van het lichaam Yang en de onderkant Yin; de achterkant is Yang, de voorkant is Yin.

Het kan zijn dat de balans teveel naar één kant is doorgeslagen, maar ook is het mogelijk dat de stroom van voortdurende verandering ergens stagneert. Dat kan door externe omstandigheden komen (bijvoorbeeld het weer), maar ook door bijvoorbeeld verkeerde voeding, erfelijke eigenschappen of emotionele factoren.

VIJF FASEN (ELEMENTEN)

Een ander uitgangspunt in de acupunctuur is dat van de vijf Elementen. De elementen: Aarde, Metaal, Water, Hout en Vuur geven hun energie door volgens een vast ritme en volgorde. Men stelt dat alles in de natuur, inclusief energie, cyclisch (dat wil zeggen in cirkels) verloopt. In de natuur is dat te merken aan o.a. de wisseling van de seizoenen, in het menselijk lichaam aan de onderlinge samenhang van de diverse organen. Binnen de acupunctuur worden aan een orgaan andere functies toegekend dan in de ‘reguliere’ westerse geneeskunde.

Zo zorgen de longen, naast de ademhaling ook voor de keel, de neus, de slijmvliezen, de lichaamsbeharing, de huid, het kunnen voelen van verdriet en het helder kunnen oordelen. Een ander voorbeeld: de energie van het hart zorgt niet alleen voor de bloedsomloop, maar ook voor slapen en dromen, iemands uitstraling, transpiratie, tong en spraak. Stotteren kan dus bijvoorbeeld gezien worden als een verstoring van de hart-energie.

Het cyclische verloop van de energie zorgt voor een balans die zo flexibel is dat het lichaam/geest systeem zich aan kan passen aan veranderende omstandigheden. Als het systeem uit balans raakt kan het zich niet meer of onvoldoende aanpassen en ontstaan er problemen en/of klachten.

DE MERIDIANEN:

Energie circuleert in het lichaam via de zgn. meridianen, dat wil zeggen energiekanalen die in het lichaam lopen. Deze energiestroom noemen we Qi. De Qi bestaat grofweg uit alle essentiële levensactiviteit waaronder de fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten van het leven. De gezondheid van een persoon wordt beïnvloed door de stroom van de Qi in het lichaam in combinatie met de Universele krachten Yin en Yang en de vijf fasen. Als de stroom van Qi niet genoeg, uit balans of onderbroken is raken Yin en Yang uit balans en kan er ziekte ontstaan.

De Qi reist langs de meridianen. Er zijn 14 hoofd-meridianen. De meridianen vormen samen een complex netwerk waarin de energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven. Op deze meridianen liggen de acupunctuurpunten. Een acupunctuurpunt is een punt waarmee de acupuncturist, onder andere met een naald, invloed kan uitoefenen op het stromen van energie in de meridiaan. Door een naald te steken wordt de energie in beweging gezet en zo kan de energie weer in evenwicht worden gebracht.

WANNEER NAAR DE ACUPUNCTURIST:

Er zijn weinig gevallen waarvoor u een acupuncturist niet zou kunnen raadplegen.
Veel voorkomende aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen zijn:

 • Hoofdpijn, migraine
 • Huidklachten: acne, psoriasis, eczeem, jeuk etc.
 • Slaapproblemen, dromen
 • Stoornissen van de spijsvertering: obstipatie, maagpijn, diarree
 • Menstruatieklachten en pijn, opvliegers, overgangsklachten
 • Gewrichts- en spieraandoeningen i.h.a.: tenniselleboog, rugklachten
 • Spanningsklachten, nervositeit, angst
 • Allergieën, hooikoorts
 • Astma, bronchitis, chronische verkoudheid, holteontstekingen
 • Acute aandoeningen: blessures etc., maar ook klachten en pijn met “onduidelijke oorzaak”
 • Anti-rookbehandelingen en andere verslavingen

Acupunctuur is geen wondermiddel en evenmin is het iets “waar je in moet geloven” voordat het werkt. Het is een doeltreffende vorm van geneeskunde die de westerse geneeskunde goed kan ondersteunen en aanvullen en het kent, mits goed gebruikt, geen schadelijke bijwerkingen.

Klik hier voor de werkwijze en tarieven